Strona głównaWypalenie zawodowe i elementy mobbiongu w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Fundacja Harmonia w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pn.: Wypalenie zawodowe i elementy mobbingu w pracy z osobami niepełnosprawnymi, które będzie odbywać się w następujących dniach:

25 - 26 lipca 2016 r. , 22 - 23 sierpnia 2016 r., 19 - 20 września 2016 r., 27 - 28 września 2016 r. oraz 10 - 11 października 2016 r. 

w godzinach 8.30 - 16.30 w siedzibie Fundacji przy ul. Kościuszki 22/5.

Osoby zainteresowane mogą zaopisać się korzystajac z adresu: biuro@harmoniazycia.com lub pod numerem telefonu: 721 782 222.

Zapraszam do udziału !

 

Zagraniczny staż dla osób z niepełnosprawnością

Witam,

miło mi poinformować, ze Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu organizuje dwumiesięczny staż w Grecji lub we Wloszech i kurs języka angielskiego, rozwój umiejętności społecznych oraz warsztaty międzykulturowe.

Staż jest adresowany do osób w wieku 18 - 35 lat zamieszkujących województwo opolskie, pozostających bez pracy oraz nie uczących się w trybie stacjonarnym i nie szkolących się w okresie ostatnich 4 tygodni.

Osoby zaineteresowane  uzyskają wszelkie potrzebne informacje pod adresem: paulina.gleska@idn.org.pl

Zachęcam do udziału !

Książki napisane przez osoby z niepełnosprawnością na temat niepełnosprawności

W Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej znajdują się, zakupione z inicjatywy pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, książki poświęcone tematyce różnego typu niepełnosprawności:

 • Adamczewski P., Kalbarczyk M., smak na koniuskzach palców, Warszawa , 2011
 • Cieślińska J., Pomyleni, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa, 2014
 • Gajdowicz Z. (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni, Kraków, 2013
 • Grocki R.l, Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Warszawa, 2014
 • Jurczykowska M., Świat otwarty dla niewidomych, Warszawa 2012
 • Jurczykowska M., Kalbarczyk M., Dotrzeć do celu - czy niewidomy może zostać prezydentem, Warszawa, 2011
 • Lewkowicz M., Sprawność w niepełnosprawności, Warszawa, 2014
 • Mainardi D., upadek, Warszawa, 2015
 • Mela J., Poza horyzonty, Warszawa, 2010
 • Pieprzyca M., Chce się żyć, Warszawa, 2013 
 • Robinson J.E., Patrz mi w oczy: moje życie z zespołem Aspergera, Warszawa, 2013
 • Sportowe rewelacje dla niewidomych, Warszawa, 2014
 • Szczepłocka B., Matka od niepełnosprawności, Wrocław, 2011
 • Wójcik O., Obraz niepełnosprawności w polskim filmie, Kraków, 2012
 • Zuraw H., Taka zwykła codzienność, Warszawa, 2013
 • vujicic N., Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń, Wrocław, 2013

oraz

 • Podręcznik do nauki języka migowego I stopnia wraz z płytą DVD
 • Podręcznik do nauki języka migowego II stopnia wraz z płytą DVD
 • Podręcnzik do nauki jezyka migowego III stopnia wraz z płytą DVD.

Usługa asystent osoby z niepełnosprawnością i tłumacz języka migowego na Politechnice Opolskiej

    W dniu 31 marca 2015 r. JM Rektor:  prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf zatwierdził dokumenty prawne związane z utworzeniem dwóch nowych usług dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej.

   Od nowego roku akadmeickiego studenci i doktronaci z niepełnosprawnościąbędą mogli uzyskać pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością i korzystać z usług tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej. 

Szczegółowe informacje (wraz z dokumentami) dotyczące możliwości korzystania z wyżej wymienionych usług są umieszczone w zakładce: Ulgi i uprawnienia.

 

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

W dniu 31 marca JM Rektor: prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf podpisał  Zarządzanie nr 14/ 2015 dotyczące Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zarządzenie reguluje zasady udzielania pomocy studentom i doktorantom z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej oraz reguluje zasady udzielania wsparcia Wydziałom Politechniki Opolskiej na podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans w dostępie dok edukacji.

Zapraszam do zapozniania się z treścią Zarządzenia nr 14/ 2015  oraz załączników.

 

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 14/ 2015

2. Regulamin dotacji

3. Wniosek o przyznanie wsparcia z wydziału

4. Wniosek o przyznanie wsparcia studentowi/doktorantowi z niepełnosprawnością

 

Wyjazdy za granicę dla studentów z niepełnosprawnością

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego pokrywają koszty mobilności młodzieży, a także dodatkowe kwoty związane ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz dodatkowe stypendium dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki studiom na uczelniach zagranicznych młodzi ludzie mają szanse na podniesienie swoich kompetencji, co w przyszłości przełoży się na większą możliwość znalezienia zatrudnienia po powrocie do kraju i ukończeniu studiów.

Kto może skorzystać?

Ze wsparcia mogą skorzystać studenci z niepełnosprawnością oraz ci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej tzn. korzystający ze stypendium socjalnego na uczelni w Polsce.

Gdzie szukać informacji?

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Opiera się on na założeniach programu Erasmus +. Więcej informacji można znaleźć na stronie: erasmusplus.org.pl/o-programie/

 

Subcategories

 • Publikacje poświęcone tematyce niepełnosprawności

   

   

  W semestrze zimowym 2015/2016 biblioteka Politechniki Opolskiej wzbogaci się o nowe publikacje poświęcone tematyce niepełnosprawności:

   

  • Cieślińska J., Pomyleni, Dom Wydawniczy PWN, 2014
  • Gajdowicz Z. (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
  • Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, wydawnictwo Difin, 2014
  • Lewkowicz M., Sprawność w niepełnosprawności, Warszawska Firma Wydawnicza, 2014
  • Mainardi D., Upadek, W.A.B., 2015
  • Szczepłocka B., Matka od niepełnosprawności, Oficyna Wydawnicza Atut, 2011
  • Wójcik O., Obraz niepełnosprawności w polskim filmie, W.A.M., 2012
  • Żuraw H., Taka zwykła codzienność, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013

   

  oraz:

   

  • Podręcznik do nauki języka migowego I stopnia wraz z płytą DVD
  • Podręcznik do nauki języka migowego II stopnia wraz z płytą DVD
  • Podręcznik do nauki języka migowego III stopnia wraz z płytą DVD.

   

  Powyższe książki będą dostępne w Czytelni i Wypożyczalni BG PO.