Strona głównaNiepełnosprawni na rynku pracy

W dniu 09 listopada 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz trzeci konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

Celem konferencji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania
z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. Ponadto chcemy promować najbardziej rozwojowe
i przedsiębiorcze firmy, tworzące nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale również te których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności , rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej skierowanej
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zainteresowani mogą rejestrowac się na stronie: http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/

Zachęcam do udziału !

Warsztaty autobiograficzne

Dr Ewelina Konieczna zaprasza osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie województwa opolskiego do wzięcia udziału w warsztstach autobiograficznych, które mają na celu lepsze poznanie siebie samego oraz  zmianę dotychczasowego życia w obszarze osobistym i zawodowym. Odbędzie się 6 spotkań po 2 godziny, każde jeden raz w tygodniu. 

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się pod adres: info@rehabilitacjaopole.pl

Zapraszam do udziału !

Pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej w kadencji 2016 - 2010

Dzien dobry,

niezmiernie miło mi poinformować, iż decyzją JM Rektora PO: prof. dr hab. inż. Marka Tumiendorfa zostałam powołana na Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2016 - 2020.

W semestrze zimowym 2016/2017 dyżur odbywa się w każdy wtorek w godz. 11.00 - 14.30 w pokoju nr 102 "Łącznik".

dr Małgorzata Wróblewska

 

Usługa asystent osoby z niepełnosprawnością i tłumacz języka migowego na Politechnice Opolskiej

    W dniu 31 marca 2015 r. JM Rektor:  prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf zatwierdził dokumenty prawne związane z utworzeniem dwóch nowych usług dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej.

   Od nowego roku akadmeickiego studenci i doktronaci z niepełnosprawnościąbędą mogli uzyskać pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością i korzystać z usług tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej. 

Szczegółowe informacje (wraz z dokumentami) dotyczące możliwości korzystania z wyżej wymienionych usług są umieszczone w zakładce: Ulgi i uprawnienia.

 

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

W dniu 31 marca JM Rektor: prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf podpisał  Zarządzanie nr 14/ 2015 dotyczące Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zarządzenie reguluje zasady udzielania pomocy studentom i doktorantom z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej oraz reguluje zasady udzielania wsparcia Wydziałom Politechniki Opolskiej na podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans w dostępie dok edukacji.

Zapraszam do zapozniania się z treścią Zarządzenia nr 14/ 2015  oraz załączników.

 

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 14/ 2015

2. Regulamin dotacji

3. Wniosek o przyznanie wsparcia z wydziału

4. Wniosek o przyznanie wsparcia studentowi/doktorantowi z niepełnosprawnością

 

Wyjazdy za granicę dla studentów z niepełnosprawnością

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego pokrywają koszty mobilności młodzieży, a także dodatkowe kwoty związane ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz dodatkowe stypendium dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki studiom na uczelniach zagranicznych młodzi ludzie mają szanse na podniesienie swoich kompetencji, co w przyszłości przełoży się na większą możliwość znalezienia zatrudnienia po powrocie do kraju i ukończeniu studiów.

Kto może skorzystać?

Ze wsparcia mogą skorzystać studenci z niepełnosprawnością oraz ci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej tzn. korzystający ze stypendium socjalnego na uczelni w Polsce.

Gdzie szukać informacji?

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Opiera się on na założeniach programu Erasmus +. Więcej informacji można znaleźć na stronie: erasmusplus.org.pl/o-programie/

 

Subcategories