CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 31 marca 2015 r. JM Rektor:  prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf zatwierdził dokumenty prawne związane z utworzeniem dwóch nowych usług dla studentek/studentów i doktorantek/doktorantów z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej.

Oferta wsparcia jaką świadczy Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami dotyczy usług: pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością i /lub tłumacza/tłumaczki języka migowego podczas zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej. 

Szczegółowe informacje (wraz z dokumentami) dotyczące możliwości korzystania z wyżej wymienionych usług są umieszczone w zakładce: Ulgi i uprawnienia.