Strona główna

Miło mi poinformować, że 

Vectra wspólnie z Fundacją DOGIQ ogłasza możliwość składania aplikacji o otrzymanie psa asystującego przez osoby z niepełnosprawnością. Czworonożny przyjaciel przeszedł już etap szkolenia i czeka na swojego opiekuna lub opiekunkę.  

Pies asystujący zostanie przekazany nieodpłatnie osobie, która zgłosi chęć jego posiadania i pozytywnie przejdzie proces rekrutacji na przyszłą/ego towarzysza bądź towarzyszkę psa. Aby czworonożny przyjaciela trafił do osoby aplikującej, musi mieć ona ukończone 16 lat, posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności, być aktywna (uczyć się lub pracować zawodowo), a także posiadać odpowiednie warunki finansowe, aby zapewnić środki niezbędne do utrzymania psa (w tym opieka weterynaryjna, pożywienie, akcesoria).

Osoby zainteresowane chęcią otrzymania psa asystującego zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Fundacją DOGIQ: kontakt@dogiq.info, tel. 721376635. Formularz zgłoszeniowy można składać w terminie do 30 czerwca 2017 roku. Przesłane zgłoszenia będą weryfikowane przez członkinie Fundacji DOGIQ. 

Więcej szczegółów dot. pracy psa asystującego z osobą z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie www.dogiq.org.pl, a także www.vectra.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/projekt-dogiq.