CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne.


Sposobem na zmniejszenie barier w dostępie do wsparcia integracji zawodowej i społecznej oraz usprawnienie w realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami jest wdrażanie rozwiązań informatycznych, które będą ułatwiać zarówno im jak i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON.


Ze względu na brak dedykowanego oprogramowania umożliwiającego obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON oraz konieczność wprowadzenia zmiany w obszarze wymaganych formalności, jak i kontaktów PFRON z klientami, Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie informatyczne, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Informacje o Systemie SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl

                                                            www.portal-sow.pfron.org.pl

 

oraz infolinia 0 800 889 777 ( połączenie bezpłatne ).