CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych mogą wpisywać sie w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i kształtować pozytywny wizerunek organizacji. Dzialania takie mają przede wszystkim charakter biznesowy, a nie działalności charytatywnej.

Organizacja musi spełniać następujące warunki:

  • funkcjonuje na otwartym rynku pracy
  • zatrudnia poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat
  • jest zakładem pracy chronionej.

Pracownikowi, ujętemu w ewidencji zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, przysługuje dofinansowanie w nastepujących kwotach zależnych od posiadanego stopnia: znaczny - 1 800,00 zł, umiarkowany - 1 125,00 zł, lekki - 450,00 zł. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczaną do tzw.: "schorzeń specjalnych" oznaczonych odpowiednio: 01-U, 02-P, 04-O, 06 - E, 12-C kwotę tę zwiększa się o 600 zł.  

W przypadku niepełnego etatu, dofinansowanie przysługuje "stosunkowo". Wstrzymanie dofinansowania następuje, gdy pracodawca zalega PFRON w zobowiązaniach na kwotę co najmniej 100 zł. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do lekkiego/umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z ustalonym prawem do emerytury.

Organizacja zatrudniając osobę z niepełnosprawnością można ubiegać się o dodatkową refundację:

  • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami 
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających pracę i funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w zakładzie pracy
  • wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością.

Infolinia PFRON w kwestiach dofinansowania i refundacji:

0 801 233 553 - dla telefonów stacjonarnych.

(22) 581 84 10 - dla telefonów komórkowych.