CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Fakty:

 • lekarz decyduje o tym, czy osoba niepełnosprawna jest zdolna do wykonywania konkretnej pracy. W tym celu lekarz przeprowadza badania wstępne, w którym uwzględnia stan zdrowia osoby niepełnosprawnej i warunki pracy na danym stanowisku pracy,
 • każdy pracownik jest inny i osoby niepełnosprawne też. Różne stanowiska wymagają innego stopnia sprawności, zatem posiadanie danego rodzaju niepełnosprawności może zupełnie nie przeszkadzać,
 • dobrym pracownikiem jest osoba kompetentna i zaangażowana,
 • pracownik niepełnosprawny jest często bardziej zmotywowany i lojalny niż osoba sprawna, gdyż ma większe trudności w pozyskaniu zatrudnienia,
 • pracodawca może starać sie o dofinansowanie do wynagrodzenia oraz do składki ZUS,
 • jeżeli konieczne jest specjalne przygotowanie miejsca pracy to pracodawca może starać się o dofinansowanie na dostosowanie lub wyposażenie miejsca pracy.

Mity:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wyklucza zatrudnianie,
 • wskazanie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności informuje, że osoba niepełnosprawna może pracować jedynie w warunkach chronionych oraz wyklucza ją z zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
 • osoba niepełnosprawna jest zawsze mniej sprawna niż osoba wobec, której nie orzeczono niepełnosprawności,
 • tylko osoba sprawna może być pracownikiem,
 • dla każdej osoby niepełnosprawnej trzeba dostosować stanowisko pracy,
 • każdy pracownik niepełnosprawny jest roszczeniowy i mniej wydajny niż osoba sprawna.