Strona główna

Słownictwo jakiego używa się w tekstach adresowanych do osób dorosłych często jest zbyt trudne do zrozumienia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

I dlatego osoby niepełnosprawne intelektualnie nie uczestniczą w wielu sytuacjach w ich życiu. Inni ludzie dokonują wyborów za nich.

Dobrze - czyli w sposób prosty i zrozumiały - napisana informacja pomaga ludziom znaleźć to, czego potrzebują i podjąć właściwą decyzję.

Standardy „łatwego tekstu” zostały stworzone aby ułatwić przygotowanie i rozumienie informacji przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla innych osób, takich jak:

  • osób dla których język polski nie jest językiem ojczystym
  • osób, które mają trudności z czytaniem.

Wszystkie informacje dotyczące tworzenia łatwego tekstu pochodzą z Poradnika Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Poradnik ma tytuł: Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.