CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  •  Zawsze układaj informacje w sposób łatwy do zrozumienia. 

  • Grupuj razem wszystkie informacje na ten sam temat. 

  • Dobrze jest powtarzać ważne informacje. 

  • Trudne wyrazy dobrze jest powtarzać po kilka razy.