Strona główna

  •  Zawsze układaj informacje w sposób łatwy do zrozumienia. 
  • Grupuj razem wszystkie informacje na ten sam temat. 
  • Dobrze jest powtarzać ważne informacje. 
  • Trudne wyrazy dobrze jest powtarzać po kilka razy.