CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 • Ostrożnie używaj ciemnego tła. Jeśli to robisz upewnij się, że tło jest wystarczająco ciemne
  a pismo wystarczająco jasne. 
 • Zawsze używaj wyraźnej, łatwej do odczytania czcionki. 
 • Unikaj używania czcionek szeryfowych, ponieważ kształt liter jest wtedy mniej wyraźny.
  Na przykład Verdana, Arial lub Tahoma to czcionki łatwe do przeczytania.

  Podajemy tutaj inne przykłady czcionki trudnej do przeczytania:
  Century to czcionka trudna do czytania.
  Times New Roman to czcionka trudna do czytania. 
 • Unikaj używania pisma, które jest zbyt mocno ściśnięte. 
 • Unikaj używania pisma, które jest zbyt jasne lub zbyt słabo wydrukowane. 
 • Nigdy nie używaj kursywy. 
 • Nie używaj czcionki o ozdobnym kroju. 
 • Zawsze używaj dużego druku.
  Powinieneś używać czcionki o rozmiarze co najmniej takim jak Verdana czy Arial 12
 • Nie pisz całych słów WIELKIMI LITERAMI.
  Małe litery są łatwiejsze do przeczytania. 
 • Staraj się używać tylko jednego typu pisma w całym tekście. 
 • Podkreślenia mogą utrudnić osobom niepełnosprawnym intelektualnie odczytanie tekstu.
  Używaj podkreśleń bardzo ostrożnie. 
 • Unikaj pisania kolorowym drukiem ponieważ:
  Niektórzy ludzie nie widzą różnic między kolorami.
  Niektórzy mogą chcieć skserować dokument.
  Może być wtedy tylko czarno-biały, kolory nie wyjdą dobrze na kopii.
  Niektóre kolory są źle widoczne na niektórych tłach.
  Na przykład żółty tekst na białym papierze jest trudny do odczytania. 
 • Unikaj używania trudnych wyrazów.
  Jeśli chcesz użyć trudnego wyrazu, zawsze postaraj się go wyjaśnić. 
 • Tam gdzie to możliwe wyjaśniaj trudne wyrazy od razu, gdy tylko ich po raz pierwszy użyjesz.
  W dłuższym dokumencie możesz również dodać na końcu listę pomocnych wyrazów i ich wyjaśnienia. 
 • Bądź ostrożny z użyciem zaimków.
  Zaimki to słowa takie jak „on” lub „to”, których używasz aby zastąpić imię lub nazwę rzeczy o których mówisz. 
 • Upewnij się, że jasne jest kogo lub co określa użyty przez ciebie zaimek.
  Jeśli nie jest to jasne, ponownie użyj imienia lub nazwy własnej. 
 • Nigdy nie używaj przypisów strony zamiast umieszczenia ich w samym tekście.
  Przykład:
  Nie pisz: Jan Kowalski przemawiał na zebraniu jako prezes organizacji.

  Napisz:
  1. Jan Kowalski jest prezesem organizacji.
  2. Jan Kowalski przemawiał na zebraniu.
 • Staraj się zachować prostą interpunkcję.
  Na przykład:
  Nie pisz: Wczoraj kupiłem zielono-żółty ( nowy!) rower dla mojego syna, który ma na imię Michał

  Napisz:
  • Mój syn ma na imię Michał.
  • Wczoraj kupiłem mu nowy rower.
  • Rower jest zielony i żółty. 
 • Unikaj znaków specjalnych, takich jak /,&,<, $ lub # 
 • Unikaj wszystkich skrótów, takich jak „tzw.” , „lp” , „etc” .