CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 • Zawsze używaj krótkich zdań.

 • Zwracaj się wprost do ludzi. Aby to zrobić używaj słowa „ty”.

 • Używaj zdań pozytywnych a nie negatywnych.
  Na przykład:

  powiedz: „Powinieneś zostać do końca zebrania”
  zamiast:  „Nie powinieneś wychodzić przed końcem zebrania”.

 • Używaj raczej strony czynnej niż biernej.
  Na przykład:
  powiedz:  „Doktor przyśle Ci list”
  zamiast:  „List zostanie wysłany Ci przez doktora”.