CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 • Używaj dobrze znanych, łatwych do zrozumienia wyrazów.

 • Nie używaj trudnych wyrazów. Jeśli musisz napisać trudny wyraz to upewnij się, że dokładnie go wyjaśniłeś.

 • Przy wyjaśnianiu używaj przykładów. Staraj się używać przykładów, które są znane z codziennego życia.

 • W całym dokumencie używaj tych samych wyrazów na opisywanie tych samych rzeczy.

 • Nie używaj trudnych pojęć, takich jak na przykład metafora.
  Metafora to zdanie, które nie znaczy dokładnie tego samego co mówi.
  Na przykład:
  To jest metafora: „ pogoda pod psem”.

 • Nie używaj słów zapożyczonych z innych języków chyba, że są bardzo dobrze znane w Polsce.
  Tak jak angielskie „okej” ( O.K.).

 • Unikaj używania skrótów.
  Używaj pełnych wyrazów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
  Skróty pochodzą zazwyczaj od pierwszych liter wyrazów.
  Jeśli musisz użyć skrótów wyjaśnij je.
  Na przykład:
  jeśli piszesz „EU”, wyjaśnij, że chodzi o „Unię Europejską”.

 • Procenty (63%) i duże liczby ( 1 758 625) są trudne do zrozumienia.
  Staraj się nie używać procentów i dużych liczb.
  Zamiast tego , aby wyjaśnić, co masz na myśli użyj słów „mało” lub „ wiele”