Strona główna

Konferencje

Konferencja pn.: Autyzm – od nauki do praktyki

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w drugiej edycji konferencji „Autyzm – od nauki do praktyki” organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się w dniach 23-25 września w Krakowie.

Szczególną uwagę poświęcimy w tym roku dojrzewaniu i usamodzielnianiu się osób z ASD. Naszymi gośćmi będą najwybitniejsi uczeni ze Stanów Zjednoczonych i najbardziej doświadczeni praktycy.

Specjalnie dla nauczycieli akademickich przygotowaliśmy warsztaty dotyczące wspierania studentów z ASD na uczelni.

Informacje o konferencji można znaleźć na stronie konferencji: http://autyzm.psychologia.uj.edu.pl/ Zniżkowa opłata: do 30 czerwca 2017 r.

Osoby zainteresowane uczestnicwem proszę o kontakt.

Konferencja pt.: Samorozwój bez ograniczeń

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH przy współpracy ze Zrzeszeniami Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, już po raz 14 organizuje Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie w terminie 7-10 lipca 2017 r. Konferencja odbywa się™ na terenie AGH, zakwaterowanie: Akademik Alfa (ul. Reymonta 17).

Temat przewodni wydarzenia to Samorozwój bez ograniczeń.€

Celem Spotkania jest pokazanie możliwości, jakie stoją… przed każdym z nas - niezależnie od stopnia niepełnosprawności i jak z tych możliwości w pełni korzystać. Będzie to także warsztat o inspiracji i chęci do działania poprzez rozmowy z osobami, którym w życiu "sporo wyszło".

Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt.