Strona główna

  Prorektor ds. dydaktyki

      stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami: 

      wysokość przyznanego stypendium jest zróżnicowana i uzleżnioniona od posiadaneog stopnia niepełnosprawności:

  • lekki, umiarkowany oraz znaczny

     Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.cos.po.opole.pl

 

Biblioteki Politechniki Opolskiej

  • obsługa poza kolejnością,
  • możliwość wypożyczenia 15 książek na okres 6 miesięcy,
  • upoważnienie innej osoby do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w jej imieniu.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.bg.po.opole.pl

Akademickie Biuro Karier

  • pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy,
  • możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bądź warsztatów w zakresie nabycia kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej,
  • uczestnictwo w Targach Pracy.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.abk.po.opole.pl

Erasmus

  • możliwość wyjazdu na studia bądź staż zagranicę.
  • studenci niepełnosprawno otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.dwm.po.opole.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej

  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym i podczas studiowania oraz problemów wynikających z różnego typu uzależnień.

     Więcej informacji na ten temat, w tym dokumenty, znajdują się pod adresem: www.cpp.po.opole.pl