CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Pion Prorektora ds. ogólnych i operacyjnych – Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Centrum Wsparcia Psychologicznego:

 • wsparcie merytoryczne przy dostosowywaniu form egzaminów
  i zaliczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • wsparcie merytoryczne przy dostosowywaniu materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • usługa asystenta / asystentki dla osoby z niepełnosprawnością
 • usługa tłumacza / tłumaczki języka migowego
 • zaświadczenia o formach wsparcia edukacyjnego
 • możliwość wypożyczenia sprzętu i urządzeń wspomagających dostęp do wiedzy.

 Więcej informacji na ten temat: www.niepelnosprawni.po.opole.pl 

 

 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym i podczas studiowania oraz problemów wynikających z różnego typu uzależnień oraz konsultacje lekarza psychiatry. 
 • Więcej informacji na ten temat: www.cpp.po.opole.pl 

 

Pion Prorektora ds. nauki i rozwoju – Biblioteka:

 • obsługa osób z niepełnosprawnością poza kolejnością,
 • możliwość wypożyczenia 15 książek na okres 6 miesięcy,
 • upoważnienie innej osoby do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w jej imieniu.      

Więcej informacji na ten temat: www.bg.po.opole.pl

Pion Prorektorki ds. kształcenia i dydaktyki – Centrum Obsługi Studenta:

 • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami: 
  wysokość przyznanego stypendium jest zróżnicowana i uzależniona od posiadanego stopnia niepełnosprawności:

Więcej informacji na ten temat: www.cos.po.opole.pl


Pion Prorektorki ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym - Akademickie Biuro Karier oraz Dzial Współpracy Międzynarodowej:

 • pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy,
 • możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bądź warsztatów w zakresie nabycia kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej,
 • uczestnictwo w Targach Pracy.

Więcej informacji na ten temat: www.abk.po.opole.pl

 • możliwość wyjazdu na studia bądź staż zagranicę.
 • studenci niepełnosprawno otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe.

Więcej informacji na ten temat: www.dwm.po.opole.pl