Strona główna

                                                                              Osoby z chorobami przewlekłymi

Przewlekłe choroby to zaburzenia trwające około 3 miesięcy lub dłużej, które wplywają na funkcjonowanie osoby w różnych sferach życia: fizycznej, intelektualnej, psychicznej oraz społecznej. Specyfika chroób przewlekłych wiąże się z utrzymaniem przez osobę określonego trybu życia uwzględniajac również konieczność specyficznmego leczenia.

Do tego typu chorób zalicza się m.in.: alergie, astmę, choroby nerek, choroby serca, cukrzycę, epilepsję czy hemofilię.

Wsparcie edukacyjne:

 • umożliwienie zaliczania materiału w trybie indywidualnym w przypadku gdy sytuacja zdrowotna studenta uniemożliwia regularne uczestnictwo w zajęciach
 • modyfikacja harmonogramu zajęć minimalizująca nieobecnosci związane z planowanym leczeniem
 • wydłużenie okresu rozliczeniowego (np.: oddawania prac pisemnych)  studentowi, który może pracować tylko w krótkich odcinkach czasowych. Przydatna dla niego byłaby pomoc w planowaniu i organizowaniu pracy (np.: konsekwentne rozliczanie ich z obowiązku)
 • podział egzaminmu/zaliczenia na części, jeśli obejmuje jednorazowo zbyt dużą partię materiału dla studenta z trudnościami w uczeniu sie
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia.

 

Epilepsja to stan neurologiczny, charakteryzujący się napadami padaczkowymi pojawiającymi się w przypadku zaburzeń czynności mózgu w postaci wyładowań bioelektrycznych. Napady padaczkowe mogą mieć gwałtowny przebieg lub może wydawać się, że dana osoba znajduje się w transie. 

   Podczas napadów częściowych złożonych, osoba, która jest nimi dotknięta może chodzić lub wykonywać inne ruchy, chociaż w rzeczywistości jest ona nieprzytomna.
   Jeżeli ktoś dostaje ataku padaczki, nic nie można zrobić, aby go powstrzymać. Jeżeli osoba ta przewróciła się, upewnij się, że jej głowa jest bezpieczna i czekaj, aż atak minie.
   Kiedy atak ustąpi, osoba ta może czuć się zdezorientowana i zawstydzona. Spróbuj zapewnić jej odosobnione miejsce, aby mogła się uspokoić.
   Miej świadomość tego, że u niektórych osób napady padaczkowe mogą wywoływać pagery i światło stroboskopowe.

Wskazówki postępowania w przypadku nagłego ataku epilepsji u studenta:

 • zachować spokój
 • usunąć z otoczenia studenta przedmioty mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla poszkodowanego (np.: ostre, ciężkie, twarde krzesła, stoliki)
 • zapewnić studentowi droźność dróg oddechowych
 • w razie przedłużającego się napadu, towarzyszących urazów, braku odzyskania przytomności po napadzie oraz w innych sytuacjach, w których nie wiemy co robić, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Czego należy unikać:

 • wkładania jakichkolwiek przedmiotów do ust studenta
 • podawania płynów
 • przytrzymywania siłą studenta powstrzymując jego drgawki.

Po ataku epilepsji:

 • ułożyć studenta w pozycji bocznej ustalonej, co pomoże zabezpieczyć go przed ewentualnym zachłyśnięciem się treścią pokarmową
 • monitorować funkcję oddechową studenta
 • izolować studenta od silnych bodźców sensorycznych (np.: świetlnych, dźwiękowych czy zapachowych).

 Nie każdy rodzaj niepełnosprawności jest widoczny. Pewne osoby mogą prosić cię o coś lub zachowywać się w sposób, który wydaje ci się dziwny. Taka prośba lub zachowanie może mieć związek z niepełnosprawnością tej osoby.

   Na przykład, możesz udzielać komuś na pozór prostych wskazówek słownych, ale osoba ta prosi cię o zapisanie tych informacji. Może mieć ona trudności z przyswajaniem informacji i komunikacja w formie pisemnej jest dla niej łatwiejsza. Albo na pozór zdrowa osoba może poprosić w kolejce o miejsce siedzące, a nie stojące. Osoba ta może odczuwać zmęczenie związane ze swoim stanem zdrowia, na przykład chorobą nowotworową lub może odczuwać skutki zażywania leków. Pomimo, iż ukryta, niepełnosprawność jest w tych przypadkach prawdziwa.
   W miarę możliwości szanuj potrzeby i prośby takiej osoby.