Strona główna

                                                  Osoby z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

 

Student agresywny słownie

Agresja werbalna może objawiać się pod różnymi postaciami: od zastraszania do słownych gróźb (maile, telefony, listy zs pogrózkami) lub weyzwisk. W kontakcie ze studentem należy:

 • zapobiegać narastaniu jego gniewu
 • dostrzec jego emocje ("słyszę, że jest pan zdenerwowany")
 • ograniczyć stymulację zmysłową
 • wysłuchać go
 • postawić granice - wyrazić brak akcpetacji ( zachowania, nie studenta) w sytuacjach, w których krzyczy, wkracza w sferę intymną
 • obiecać rozmowę, gdy będzie spokojniejszy
 • jeśli zachowanie studenta eskaluje, wezwać służby porządkowe.

Czego nalezy unikac:

 • kłótni, podnoszenia głosu
 • działania pod wpływem gniewu, zawstydzania lub ośmieszania studenta
 • ignorowania sytuacji
 • dotykania studenta.

 

Student agresywny fizycznie

Agresja może przejawiać się w formie fizycznej, skierowanej przeciw przedmiotom lub osobom. W kontakcie ze studentem należy:

 • zaadbać o bezpieczeństwo swoje i innych,  w przypadku bezpośredniego zagrożenia (bezpośrednie groźby, fizyczne zagrożenie ze strony studenta wobec innych osób, rozbijanie przedmiotów, niszczenie mienia) wezwać słuzby porządkowe, nakazać opuszczenie sali innym studentom
 • pozostając ze studentem do czasu przyjazdu służb porządkowych zapewnić sobie drogę ucieczki
 • poprosić o asystę kogoś z personelu
 • zachować spokój (może korzystnie wpłynąć na zachowanie studenta)
 • w nieagresywny sposób wskazać studentowi, dla jakich zachowań nie ma akceptacji
 • wyrażać się jasno
 • zaproponować rozmowę, gdy będzie spokojniejszy
 • podczas rozmowy postawą ciała wyrażać pewność siebie (kontakt wzrokowy, wyprostosowana postawa).

Czego należy unikać:

 • pozostawania w sytuacji zagrożenia
 • samotnego rozmawiania ze studentem
 • reagowania złością, gniewem lub agresją
 • dotykania studenta, wkraczania w jego sferę intymną
 • wykonywania nagłych ruchów.

 

Student zdezorientowany, psychotyczny, bez kontaktu z rzeczywistością

Myślenie psychotyczne objawia się brakiem prawidłowego kontaktu z rzeczywistością z powodu urojeń lub/i omamów oraz dezorganizacją zachowania (niezrozumiała, nielogiczna mowa, skrajne dziwaczne zachowanie, wycofanie społeczne, nadmierna, nieuzasadniona podjerzliwość). W kontakcie ze studentem nalezy:

 • wezwać pogotowie, jeśli jego zachowanie  jest bardzo zdezorganizowane lub istnieje obawa o zdrowie jego i innych osób
 • rozmawiać ze studentem wprost i konkretnie
 • wyrazić swoje obawy związane z sytuacją i przekonanie, że potrzebuje pomocy
 • zwracać uwagę na uczucia studenta, ale nie potwierdzać jego urojeniowych przekonań ("rozumiem, ze boi się pan teraz i nie czuje się bezpiecznie")
 • ograniczyć stymulację zmysłową studenta
 • koncentrować się jedynie na tym, co dzieje się w danej chwili.

Czego należy unikać:

 • wkraczania w sferę intymną studenta
 • niepokojenia go, np.: niepotrzebnymi pytaniami o sytuację
 • dyskutowania z jego myslami urojeniowymi
 • braku elastyczności w postępowaniu
 • zalecania innym studentom, by zajęli się kolegą/koleżanką.