CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 Osoby doświadczające zaburzeń poznawczych

Osoby doświadczające zaburzeń poznawczych wolno się uczą. Mogą mieć trudności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności oraz z zastosowaniem ich w różnych miejscach i sytuacjach.

Pamiętaj, że masz do czynienia z osobą dorosłą, która sama może podejmować decyzje, chyba, że poinformowano cię, że jest inaczej.


Zwracaj się do takiej osoby używając jednoznacznie sformułowanych zdań, prostych słów i raczej konkretnych zamiast abstrakcyjnych pojęć. Pomóż jej zrozumieć złożoną koncepcję, dzieląc ją na mniejsze części.


Unikaj używania języka dziecięcego, traktowania protekcjonalnego. Dostosuj tempo, stopień złożoności i słownictwo twojej wypowiedzi do osoby, z którą rozmawiasz.
Przejrzyste oznakowanie z piktogramami może pomóc znaleźć drogę na terenie obiektu.

Osoby doświadczające zaburzeń poznawczych mogą starać się za wszelką cenę zadowolić rozmówcę. Podczas rozmowy taka osoba może mówić ci to, co jej zdaniem chcesz usłyszeć.

W niektórych sytuacjach, takich jak egzekwowanie prawa czy badanie lekarskie, może mieć to swoje poważne konsekwencje, jeżeli stosowana przez Ciebie technika rozmowy jest skuteczna. 

Pytania powinny być formułowane w neutralny sposób, aby uzyskać dokładne informacje. Zweryfikuj odpowiedzi, powtarzając  każde pytanie w inny sposób.

Osoby doświadczające zaburzeń poznawczych mogą mieć trudności
z podejmowaniem szybkich decyzji. Bądź cierpliwy i daj twojemu rozmówcy /rozmówczyni wystarczającą ilość czasu.

Osoby doświadczające zaburzeń poznawczych działają w pracy i w codziennym życiu według ustalonego i znajomego porządku.

Miej świadomość tego, że zmiana otoczenia lub ustalonego porządku dla nich może wymagać dodatkowej uwagi i czasu potrzebnego na dostosowanie się.