CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 Zwierzęta pomagające osobom z niepełnosprawnościami

Niektóre osoby:

  • niesłyszące lub niedosłyszące
  • niewidome lub niedowidzące
  • problemami z ruchem
  • osoby z innymi niepełnosprawnościami jak: urazowe uszkodzenie mózgu, padaczka czy zaburzeniami zdrowia psychicznego

mogą korzystać z pomocy zwierząt towarzyszących im w codziennym życiu.

Zwierzęta pomagające osobom niepełnosprawnym są zazwyczaj bardzo dobrze wyszkolone i dobrze się zachowują. 

Jeżeli dana osoba nie może zapanować nad zwierzęciem, możesz poprosić o jego wyprowadzenie.