CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

                                                                     Procedury ewakuacji w sytuacji awaryjnej
 
 Osoby niepełnosprawne muszą zostać uwzględnione we wszystkich planach ewakuacji z obiektu.
 Przygotuj nieobowiązkową listę osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które regularnie przebywają w danym obiekcie, na przykład      pracownicy, studenci lub mieszkańcy.
Przygotowując taką listę, powiadom te osoby o tym, że chociaż mogą one nie uważać się za „niepełnosprawne”, powinny zostać w niej uwzględnione w przypadku, gdyby potrzebowały pomocy w sytuacji awaryjnej. Taka sytuacja może dotyczyć na przykład osoby, u której stres lub dym może wywołać astmę. 
Regularnie uaktualniaj tę listę w celu uwzględnienia w niej osób, w tym też które tymczasowo nie są w pełni sprawne, na przykład kobieta w ciąży lub osoba ze złamaną nogą.
Porozmawiaj z każdą osobą z listy, aby zaplanować najbardziej efektywny sposób udzielenia jej pomocy w sytuacji awaryjnej. Na przykład, osoba z zaburzeniami poznawczymi może być zdezorientowana i potrzebować pomocy, aby postępować zgodnie ze wskazówkami. W sytuacji awaryjnej ktoś będzie musiał towarzyszyć osobie niewidomej, nawet jeżeli zna ona drogę na terenie obiektu, w szczególności, jeżeli dana sytuacja dotyczy dużej liczby osób.
Opracuj również plan uwzględniający nieobowiązkowe wpisy na wypadek sytuacji awaryjnej, która może dotyczyć osób niezwiązanych z obiektem, na przykład klientów, widzów teatru, pacjentów lub innych członków społeczeństwa.
Przećwicz procedury ewakuacji i regularnie uaktualniaj plany.
 
Zwróć uwagę na dostępność budynku lub programu, używając poniższych symboli w reklamach, ulotkach lub jako oznakowanie miejsca świadczenia usług. Obok symboli zamieszczaj opis słowny. W przypadku oznakowania, powiększ symbol i umieść go w najbardziej widocznym miejscu, np.:
 DOSTĘP DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH.
POMOC DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI SŁUCHU.
TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO.